maanantai 18. syyskuuta 2023

Symbolien voima

Luin juuri Sara Norjan kirjan Alkemian historia. Alkemia on ajanlaskumme alussa kehittynyt tieteen muoto, joka yhdisti aleksandrialaista kehittynyttä metallurgiaa antiikin filosofiaan, mystiikkaan ja astrologiaan. Sen aineellisena kannustimena oli kuvitelma, että sen avulla voitaisiin valmistaa kultaa, se olikin vahva kannustin. Oli myös ”syvähenkisiä” kannustimia, yritys valmistaa niin sanottua viisasten kiveä, joka auttaisi kullanteossa, tuottaisi eliksiiri- nimistä ihmelääkettä, ja olisi jopa avain kuolemattomuuteen. Alkemia vaikutti syvästi eurooppalaiseen tieteelliseen ajatteluun ja ylipäätään henkiseen ilmapiiriin, aina valistusaikaan asti.

Alkemian olennainen osa on symbolit, eräänlaiset taikamerkit. Niistä tärkeimmät ovat planeettojen merkit, ne ovat myös antiikin jumalien symboleja, ja kukin niistä tarkoittaa myös metallia. Tärkeimmät symbolit ovat: aurinko eli kulta, kuu eli hopea, Jupiter eli tina, Saturnus eli lyijy, Mars eli rauta, Venus eli kupari ja Merkurius eli elohopea. Muitakin symboleja toki oli. Alkemistisissa kirjoituksissa käytettiin paljon symboleja. Ne ovat voimamerkkejä, ja ne ovat myös eräänlaista salakieltä, sillä alkemistit pyrkivät varjelemaan salaisuuksiaan käyttämällä hämärää kieltä ja symboleja.

Oli myös toisenlaisia symboleja. Heksagrammi eli kuusikanta (oheinen kuva) oli tärkeä symboli. Se koostuu kahdesta päällekkäisestä kolmiosta, jotka merkitsevät alkemian kahta alkuainetta. Kärki ylöspäin piirretty kolmio tarkoittaa tulta, kärki alaspäin taas vettä. Heksagrammi piirretään aina seisomaan kärjellään. Heksagrammin kuusi kärkeä yhdistetään kuuteen metalliin, ainoastaan merkuriuksella eli elohopealla ei ole omaa paikkaa. Ehkä se kuvaa elohopean dynaamista luonnetta, se vaikuttaa kaikkeen, ja on rikin ohella tärkein alkemistien käyttämä raaka-aine.

Pentagrammi eli viisikanta on myös ikivanha maaginen symboli. Alkemiassa se näyttää olevan vähemmän käytetty kuin kuusikanta. Pentagrammin kärkiin yhdistettiin muun muassa alkemian neljä alkuainetta ja salaperäin viides elementti, kvintesenssi. Nykyinen okkultismi käyttää viisikantaa noituuden ja demonien symbolina.

Ei tiedetä, miksi heksagrammi liitettiin, ilmeisesti vasta 1200-luvulla, myös juutalaisuuteen. Juutalaiset harjoittivat kylläkin jonkin verran alkemiaa, ja aivan omaa Talmudin tulkintaan liittyvä mystiikkaa, Kabbalaa. Nykyisin heksagrammi tunnetaan parhaiten Davidin tähtenä.

Alkemian ja siihen liittyvän astrologian vaikutus koko länsimaiseen kulttuuriin oli valtava, ja symboleilla tuntuu edelleen olevan erityistä voimaa. Omalla ajallamme planeettojen rinnalle ja jopa niitä voimakkaammiksi symboleiksi ovat nousseet eläinradan merkit. Horoskoopit ovat nykyisinkin jatkuvaa okkultismin perinnettä.

Osoitus okkultismin ja symbolien kulttuurisesta jatkumosta näyttäisi nykyään olevan yritysten logot. Logojen suunnittelu on tärkeä osa yritysten tiedotustoimintaa. Näemme logoja kaikkialla ympärillämme, tunnistaisimme varmaan helposti satakunta logoa. Ne ovat oman aikamme luomia voimamerkkejä jotka vaikuttavat elämäämme aivan huomaamattomasti. On kiinnostavaa nähdä logot suhteessa okkultismiin ja alkemiaan.

Merkkien tunnistettuun voimaan näyttää liittyvän myös humanistisiin tieteisiin ja kielitieteeseen kytkeytyvä hieman hämärä tieteenala, semiotiikka.