sunnuntai 3. kesäkuuta 2018

Ihmiskunnan oikotiet on pian kuljettu

Ihmiskunta on osa luontoa. Ihminen ei ole luomakunnan kruunu, vaan ainoastaan eläin eläinten joukossa. Kuuntelemme mielellämme tällaisia lausahduksia ja toistelemme niitä itsekin. Se on osa herännyttä ekologista tietoisuuttamme. Ja hyvä niin, sillä jostain uuden tietoisuuden rakentaminen on aloitettava. Mutta ymmärrämmekö todella, mitä tämä merkitsee? Sillä jos ja kun ihminen on osa luontoa, sillä tosiseikalla on ankarat seuraukset.

Alamme vähitellen ymmärtää, että ainutlaatuista asemaamme ei ole meille annettu taivaan lahjana jotain erityistä tarkoitusta varten. Jos meissä on jotain erityistä, sillä ei ole mitään tarkoitusta. Ei ainakaan oman lajimme säilymistä laajemmassa perspektiivissä. Voimme vain iloita siitä itsemme takia. Ajattelemme, että tiede ja tekniikka ovat ne välineet, joilla olemme menestyneet, ja vain niiden varassa voidaan turvata tulevaisuutemme. Ja tämähän on aivan totta, mutta ehkä hieman eri tavalla kuin yleensä uskotaan. Luonnon osana toimiminen aiheuttaa ankarat seuraukset, ja ne kohdistuvat erityisen vahvoina tekniikkaan. Ne meidän pitäisi oppia ymmärtämään. Joten pohditaan niitä.

On olemassa kaksi tärkeää näkökulmaa, jotka valottavat ekologisen säätelyn mekanismeja: dynamiikka ja materiaalitalous. Dynamiikka kuvaa muutoksia ajassa. Eliöt sopeutuvat mukautumalla. Ne muuttavat ominaisuuksiaan, mutta prosessi on hyvin hidas, genetiikan ja lisääntymismekanismien määrittämä. Ihmisen kaltaisella eliöllä puhutaan kymmenien tuhansien vuosien ajanjaksoista. Eliöt mukautuvat myös lukumääränsä kautta. Menestyvän eliölajin yksilömäärä kasvaa, eliöt ottavat siten lisää elintilaa. Kriisien aikaan populaatio supistuu, ääritapauksessa laji katoaa.

Ihminen on kulttuuriolento, ja kulttuurissamme aikaskaala on täysin erilainen. Kulttuurimme toimii niin suurella nopeudella, että emme lainkaan näe lajimme sopeutumisen dynamiikkaa. Tiede on tosin viimeisen vuosisadan aikana oppinut tutkimaan tätä mekanismia, mutta hyvin työläällä ja epähavainnollisella tavalla. Lyhyesti sanoen, lajimme kehityksen ja sopeutumisen dynamiikka ei ole kulttuurimme keskeistä sisältöä. Vaikka tietenkin sen pitäisi olla!

Toinen ekologinen näkökulma on materiaalitalous. Meidän saattaa olla helpompaa ymmärtää sitä, sillä siinä asiat tapahtuvat nopeammin. Sen perusta on yksinkertainen: aineen häviämättömyyden laki. Eliöt hyödyntävät ainetta eri muodoissaan, mutta koska uutta ainetta ei tule mistään, aineiden täytyy kiertää ja tulla käytetyiksi yhä uudelleen. Kaikkia aineita tämä ei koske, vaan aivan tietynlaisia. Kaikki eliöt ovat varsin hauskan metaforan mukaan ”märkiä koneita”, joten materiaalitaloudessa kiertävät aineet ovat enemmän tai vähemmän liukoisia. Materiaalit siirtyvät eliöihin niiden ympäristöstä, ja ne myös palautuvat sinne. Ja kaiken takana ovat liukenemisen (oikeammin diffuusion) ja palautuvien kemiallisten reaktioiden mekanismit.

Ihmisen kulttuurievoluution lähtökohtaa emme tunne, mutta sen seurauksena alkoi kasvaa materiaalien hyödyntämiseen perustuva kulttuuri. Ja sen edistämiseksi on keksitty suoraviivaisia materiaalisia oikopolkuja. Esihistorian alkuhämärässä ihminen ryhtyi hyödyntämään kasvien ja eläinten osia, puumateriaaleja ja kiveä. Näin otettiin teknologian alkuaskeleet. Esiteollinen ja teollinen aika perustuivat sitten jo vahvasti metalleihin, jotka todellakaan eivät ole kierrossa planeetan ekosysteemissä. Ja nyt tulee taas esiin aikaskaalojen merkitys. Kulttuurimme on kiivastahtinen ja nopea. Siksi ajattelemme, että materiaaliset resurssit ovat ehtymättömiä. Mutta ne eivät ole.

On hyvä huomata, että aineellinen edistyksemme perustuu näihin oikopolkuihin. Niistä vaarallisimmat ovat metallien käyttö ja fossiilinen energia. Tärkein teollinen metalli, rauta on kasaantunut hyvin rikkaisiin kerrostumiin. Mutta monet metallit ja ihmisen käyttämät muut alkuaineet ovat jo ehtymässä. Energian oikopolut eivät ole läheskään ehtymässä, mutta ennen kuin niin pitkälle päästään, niiden ilmakehään päästämä hiilidioksidi on jo sekoittamassa maapallon ilmastotasapainon. Myös muovi on osoittautunut vaaralliseksi oikopoluksi. Muovia tosin voi tuottaa lähes rajattomasti myös ekologisessa kierrossa olevista materiaaleista, mutta muovien ongelma on hidas hajoaminen: niiden sisältävät materiaalit eivät vapaudu ekologiseen kiertoon.

Mikä on kestävä ratkaisu tähän ongelmaan? Se on oikopoluista luopuminen mahdollisimman nopeasti. Se on mahdollista – ja se on myös välttämätöntä.

Tarkkaavainen lukija on huomannut, että tässä kirjoituksessa ei ole varsinaisesti uutta asiaa. Sen sijaan tarkoitus oli esitellä uusi näkökulma ja tehokkaita ajattelun käsitteitä. On tärkeää ymmärtää, että käytämme vaarallisia oikopolkuja, jotka vähitellen rämettyvät kulkukelvottomiksi. Vaikeampaa on keksiä, miten sovitamme kulttuurin kiivaan rytmin luonnon paljon verkkaisempaan aikaskaalan.